ضرب المثل

اینو دیگه از قدیم می گن که :

 

نترس از آن روزی که شلوغ پلوغ است ، بترس از آن روزی که آروم و ساکت است !!

 

 

× تا بعد عاشورا بغل

/ 10 نظر / 9 بازدید

[زبان][گل][لبخند][تایید]

بهاره

ما هم بعد عمری داریم می ریم ولایت. فردا تا جمعه.[رویا]

بردیا

اا.....پس کجا رفتی کیا....؟!![گریه]

بردیا

کیا شاید منم این دو شب آخر رو برم....حس خوبی به آدم میده[رویا]

ماهی

به جا کمپوت آوردنته؟عاشورا کیه دیگه؟تو هنوز دست بر نداشتی از این .....آهان باید احترام بذارم به این عقاید....یادم نبود[ابرو]

ن ا ر س ی س

[نیشخند] آقا عاشورا تمام شد ؛ کوشین اونوخت ؟ [رویا]