شاعر می فرماید که :

همه دنیا همین قدره

من و تو روی قالیچه

ببین گلهای قالی رو

رو اندام تو می پیچه

 

اونوقت آدم این قدر خودشیفته ؟؟؟؟

اگر بخوای منطقی فکر کنی الان معلوم است روی قالیچه چه خبره !! اگر از تشبیه استفاده کرده باشد اینجا این گلهای قالی می شود دست ایشون ؟؟؟ یا آخرش مثلا نگاه ایشون !؟؟

اصلا مبهمه ! یکی بیاد بگه اینجا از چه صنعتی استفاده شده ؟! اعجاز ؟؟ تشبیه ؟ استعاره ؟