سلام ، خوب نیاز به آشنایی بیشتر نیست . از این به بعد با شیوه ای جدید اینجا می نویسیم . به دوستانی که ای میل داشتم ؛ با ای میل اطلاع می دهم و یک پست می گذارم در یادگاری ها باقی دوستانی که می خواهند ؛ تشریف بیاورند .

ببینم می شود همچنان دوستان قدیم را جمع کرد ؟ نشد از این فضای مجازی بیش از این فاصله بگیرم .

اینجا ؛ ایستگاه شماره ی 666 است . تا وقتی هیچ وسیله ای نرسیده ؛ کمی مکث می کنیم و می نشینیم روی صندلی های ایستگاه .

من هم کنار ایستگاه ؛ بساط دارم . هر چیزی که بخواهید می فروشم و همیشه همین جا هستم . امیدوارم لحظه های خوبی در ایستگاه داشته باشید .