پست پیش نویس داشتم و قرار بود یکی را آپ کنم دیشب ، که بنا به دلایلی نشد . صبحی داشتم می چرخیدم در اینجا که مطلبی توجه م را جلب کرد و بعدش یک سوال ...

مطلب در مورد روس پی گری و زنان به اصطلاح عامیانه خیابانی و به نظر نگارنده ی مقاله که به نظرم صحیح تر به نظر می رسید " کارگر جن سی " بود .

و تیتر هم مربوط به این بخش از این مبحث قابل تأمل بود که ؛ نیمی از این زنان را ؛ متأهل ها تشکیل می دهند !!

حالا کل مقاله را دوست داشتید ؛ بخوانید ؛ منتها سوالی که برای من ایجاد شد ..

یک قسمت از مقاله به این موضوع اشاره کرده بود که در کل نیمی از این زنها فقط و فقط برای بحث مالی اش تن به این کار می دهند و نیم دیگر ؛ موضوع پولش زیاد مطرح نیست .

واقعا چرا باید زن متاهلی باشد که نه برای تامین مالی که فقط برای ارضای نیازهای جن سی اش به اصطلاح کارگر جن سی باشد ؟؟ که تازه آن هم در اینجا و با سختی قوانین و حتی محکومیت مرگ ؟ مگر نه اینکه از اول تعریف شده مخصوصا برای یک دختر که باید ازدواج کند تا این نیاز ارضا شود ؟؟؟ اما با ازدواج هم باید درگیر باشد با این حس ؟

یک نظر شخصی در این مورد دارم که دوست دارم بنویسم . نیاز جن سی چیزی نیست که بشود وجودش را در انسان تکذیب کرد . این که خوب هیچ .. اما موضوع برمی گردد به شرایط طرفین جن سی . یکی از مواردی که یک اقا می تواند مجدد ازدواج کند ( بدون در نظر گرفتن جدایی ) موردی ست که ؛ حالا قانونی اش می رسد به نرگس اما فکر کنم 4 ماه باید باشد که همسرش از عهده ی رابطه ی جن سی بر نیاید . دلیلش هم هر چه باشد . چه خودش نخواهد ؛ چه نتواند . اما تنها موردی که برای زن در نظر گرفته شده و خوب به تابعیت اسلامی قوانین ما ؛ این است که اگر مرد نتواند یا نخواهد ؛ زن می تواند حق طلاق داشته باشد .

پیامدهای طلاق یک طرف و بحث خشونت های جن سی ها ( همین انگ بیوه بودن و باقی مسائل ) عملا زنهای کمی را قانع می کند برای این موضوع مراجعه کنند .

البته این را هم می شود اضافه کرد که زن ایرانی در کل زیاد با اصل قضیه ی رابطه ی جن سی کنار نیامده . همین که زشت است برایش هنوز و بحث آموزش ناصحیح و خیلی موارد که در اینجا لازم نیست حتما ذکر شود و همان مَثَل " آنچه عیان است چه حاجت به بیان است "

حالا واقعا زنی با این شرایط چه راهی را باید قبول کند تا یکی از نیازهای انسانی خودش را که واقعا هیچ نقشی حتی در زیاده خواهی و یا کم خواهی اش ندارد ؛ ارضا شود ؟؟

ایا طلاق بگیرد و بشود همان یک بلایی که هزار بلا شده ؟؟

آیا مرتاض شود و خفه کند مثل همیشه این نیاز و بگوید که خوب نیست اصلا ؟؟؟

و یا اینکه بشود یکی از هزاران زن متأهلی که من خودم حداقل با چند نفرشان از نزدیک برخورد کردم و تمام خواسته یش بشود ارضای تنی که فقط جرمش این است که می خواهد ؟؟

عواقب هر سه حالت چیزی از هم کم ندارند . همه شان شکنجه هایی هستند که به اجبار ؛ باید تن بدهد زن ایرانی .. اما چرا واقعا ؟؟؟