یه نخ ؛ نه دو پُک ؛ جون خودم بار آخره . عصبی ام . خسته م .. کلافه م .

آخه این جور شد. قول می دم آخریشه . دیگه نمی کشم .

 اصلا نمی خرم . اگر کردم ها این بار ...

 هر چی تو بگی اصلا . کی می فهمه اصلا؟؟

می گم ترک کردم دو ماهه ! نمی فهمن که .

اصلا یه نخ که مشخص نمی کنه .

مرسی ؛ تا آخرش نمی کشم . تا همین خطه . قول .

.

.

× سومین باری ست که بعد دو هفته ترک ؛ دوباره سیگار کشیدم ...

 

__________________________________________________________________________

 

کمک کن ببندم چمدونم رو  ؛ لباسامو خودت باید تا کنی

تو بارون یکریز این پنجره ؛ باید رفتنم و تماشا کنی

 

نباید پُر از گریه شی پشت من  ؛ نزار فکر من باشی، دیوونه وار

بزار آینه خیس هق هق بشه  ؛ ولی تو به روی خودت هم نیار

 

تو که نقش حوا برای توئه ؛ تا کی می خوای این" مَرد "و آدم کنی

خودم باید از بغض تو رد بشم ؛ نباید بزارم تو ترکم کنی

 

تو سینه ای ، من یه نفس ؛ دیدن تو یک دَم شده

تا می رسم حس می کنم ؛ لحظه ی برگشتن شده...