هیچ چیز وحشتناک تر ؛ خطر ناک تر ؛ اعصاب خورد کن تر ؛ مسخره تر و ضد حال تر از این نیست که ...

 

یک آقا باشی و سر صبح قبل از شروع یک روز کاری ؛ زیپ شلوارت خراب شود !!

 

 

 

× خاطره ست ها !

 

____________________________________________________________________________

 

بی تو همصحبت شبهام ؛ همین چهار دونه دیواره

بی تو این سقف هم سقف نیست ، ازش دلتنگی می باره

بی تو قلب جهنم هم ؛مثل خونه واسم سرده

با اون حالی که تو رفتی محاله بازی برگرده ...