گاهی شنیدن تجربه های دیگران ؛ می شود مثل شنیدن قصه ی بز بز قندی !!

همچنان جذاب ! منتها می دانی آخرش شنگول و منگول با خوبی و خوشی کنار مادرشان زندگی می کنند و عاقبت گرگ بدجنس چه می شود ..

نه خود تجربه ها ؛ اما شنیدنش برای امثال منی که تجربه کردیم ؛ مثل همین قصه می ماند . نگفته و نشنیده و نخوانده ؛ آخرش را می دانیم که چه می شود ..

 

× این هم یکی از نشانه های پیری ست . به قول یک لطیفه ای ؛ اینایی که برای تو جکه برای ما خاطره س !

× آدرس وبلاگ به دلایلی تغییر خواهد کرد ؛ قبلا همین جا آدرس جدید را می گذارم و بعد از یک مدتی تغییرش می دهم . دلیلش هم والا عددی است که کنار اسم ایستگاه می باشد .

حالا راه دوری که نمی رود ؛ شما هم اگر پیشنهادی داشتید بدهید . قبل از این اسم قرار بود اسمش بشود " یک مکث کوچولو " اگر باز اسم جالبی داشتید که به وبلاگ من بخورد ؛ با آغوشی باز پذیرفته می شود .