بعضی از آدمها شبیه پرتقالن !

خوشرنگن ؛ خوشگلن ؛ خوشمزن ؛ خوشبو .. کلی خاصیت دارن و همه جوره خوردنی هستن . کلی هم تنوع دارن !

اما .... اما .... اما .....

مثل پرتقال که هر فصل سال پیدا می شن توی میوه فروشی ؛ تکراری شدن ؛ دیده نمی شن ؛ انگار که بودنشون تکراریه ...

حیف از این آدمها .. حیف ....

 

_____________________

*

نمی دونم چرا یادم نمی یاد

         کجا دستای ِ ما به هم گره خورد

               چه روزی قلبم از عشق تو لرزید

                    کدوم ِ ما ، دل اون یکی رو برد

                           چرا درگیر احساست شدم من

                                   چه جوری اولین دیدار رخ داد

                                               تو بهمن بود یا نزدیک مرداد

                                                           نمی دونم چرا یادم نمی یاد